NJ Dobrovolnici

Litvínovská knihovna ani v provizóriu čtenáře neztrácí

14.01.2011 09:43:29 | Autor: knil | Rubrika: KULTURA | Obce: LITVÍNOV

Litvínovská knihovna ani v provizóriu čtenáře neztrácí

V loňském roce Městská knihovna Litvínov provozovala své služby v provizoriu Penzionu pro seniory ve Vodní ulici. Přesto počet návštěvníků neubyl. Vyplývá to ze zprávy knihovny za rok 2010.

K původní budově litvínovské knihovny v Soukenické ulici přibyla v roce 2010 velká přístavba. Stavební práce zde pokračují a knihovna prozatím funguje v Penzionu pro seniory ve Vodní ulici a také ve Společném domě seniorů U Bílého sloupu.

Knihovna loni zaznamenala 2 408 registrovaných čtenářů. Měsíčně přišlo do knihovny v průměru 2 037 návštěvníků a uskutečnilo 8 955 výpůjček knihovních jednotek. Knihovna je také místem veřejného přístupu k internetu, který navštívilo 167 lidí za měsíc. Za rok 2010 využilo internetových služeb 2 008 návštěvníků.

Nových dokumentů přibylo za loňský rok bezmála 3 tisíce v hodnotě 646 tis. Kč. Jejich celkový počet přesáhl 83 tisíc kusů. Ve Vodní ulici jsou pouze knihy vydané po roce 1985, ostatní jsou uskladněny v litvínovských školách. Po dobu rekonstrukce čtenářům k dispozici nejsou.

Knihovna také připravuje velký počet akcí pro veřejnost. Loni jich bylo 323. Navštívilo je 6 086 zájemců z řad dětí, dospělých a seniorů. „Je to je vzhledem k malým prostorům knihovny úctyhodné číslo. Je vidět, že návštěvníci naše služby potřebují a stále je vyhledávají," říká Marcela Gűttnerová, ředitelka knihovny. Moderní knihovna je dnes zařízením, kam si lidé přijdou půjčit knížku, ale je také místem setkávání různých komunitních skupin, které navštěvují pestré akce. Příkladem je skupina seniorů. Našli zde příjemné zázemí k pravidelným schůzkám. Mohou navštěvovat Univerzitu volného času s poutavými obory nebo nejrůznější besedy, přednášky, výlety za zajímavostmi regionu, výstavy, klub společenských her, kurz trénování paměti či bowlingový turnaj. Senioři si tím udržují sociální kontakt se svými vrstevníky.

„Samozřejmostí je neustálé modernizování internetových služeb. Velkým úspěchem bylo 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2010 ve dvou kategoriích. Získali jsme hlavní cenu poroty v kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel a v kategorii přístupnosti pro těžce zrakově postižené. Jsme i vzdělávací institucí. Ve studovně dospělého oddělení probíhají Hodiny internetu, při nichž jsou postupně organizovány kurzy Poprvé u počítače, Úvod do internetu, Internet pro pokročilé. Kurzy využívají hlavně lidé střední a starší generace, kteří ještě s počítačem nepracovali, senioři v důchodu, maminky na mateřské dovolené, nezaměstnaní apod. Loni proběhlo 30 kurzů, kterými prošlo 106 zájemců. Velkou výhodou je přívětivý přístup ke klientům, kterých je na jednom kurzu maximálně 5. Knihovnice jim mohou látku podle potřeb zopakovat a individuálně se jim věnovat. Děti jsou další skupinou, se kterou knihovna intenzivně pracuje. Pestrá činnost je vidět v oddělení pro mládež, kde probíhají pravidelné měsíční soutěže, počítačové kvízy, dále vědomostní, literární či postřehové soutěže," dodává k činnosti knihovny Güttnerová.

Knihovnice v dětském oddělení spolupracuje se školami. Zaměřuje se na tzv. knihovnicko informační lekce, ve kterých se děti základních a mateřských škol seznamují se službami knihovny a s literaturou. Školáci se s knihovnou zapojili do celostátních projektů. Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka podporuje zájem dětí o četbu v 1. roce školní docházky. Děti z 1. tříd ZŠ Ruská Litvínov absolvovaly v knihovně seriál besed s pohádkou. Odměnou všem zúčastněným za zvládnutí četby byla beseda se spisovatelem Jiřím Kahounem a ilustrátorem Jiřím Fixlem, kteří předali dětem původní českou novinku Legrační dům. Dalším projektem bylo Celé Česko čte dětem. Děti ze speciální školy v ul. Šafaříkova, mateřské školy v ul. Čapkova a školní družiny v ul. Ruská vyplňovaly čtecí deníčky a známkovaly rodiče za to, jak jim doma čtou. Za odměnu se pobavily při zábavné show ilustrátora Adolfa Dudka. Již poosmé připravily litvínovské knihovnice Noc s Andersenem. Tradičními partnery jsou dramatický obor Základní umělecké školy Litvínov a Městská policie Litvínov. Celá noc se nesla v detektivním duchu včetně prohlídky policejní služebny a techniky. Ani během letních prázdnin knihovna nezahálela. Uskutečnila 5. ročník akce Prázdniny s knihovnou. Druhý červencový týden se bezmála třicítka dětí zúčastnila prázdninového týdne plného zábavy. Knihovnice se snaží stále získávat a vychovávat si mladé čtenáře, proto se uskutečnil 5. ročník Pasování prvňáčků na čtenáře. Do malých prostor knihovny se vměstnala bezmála stovka návštěvníků, kteří se přišli podívat, jak rytíři Knihomolové v plné zbroji pasují jejich ratolesti z 1. tříd na čtenáře litvínovské knihovny. Novopečení čtenáři dostali jako dárek knížku od sponzorských nakladatelství, prohlédli si se svými rodiči dětské oddělení a vybrané knížky si půjčili domů. Knihovna propagovala svou činnost také v říjnu při celostátním Týdnu knihoven. Byl spuštěn dětský webík, zahájeno půjčování audioknih, proběhly soutěže a výstavy k 200. výročí narození K. H. Máchy, tradiční amnestie pro zapomnětlíky, propagace internetu či losování o bezplatném půjčování. Soutěžit mohli i čtenáři novin Radnice, pro které byl připravován pravidelný celoroční knihovnický kvíz.

Městská knihovna velmi děkuje Městskému úřadu Litvínov za celoroční podporu její činnosti i všem sponzorům, kteří jí jakoukoli formou přispěli na odměny pro děti. V závěru roku 2011 si návštěvníci již prohlédnou novou budovu knihovny s novými službami a programem pro širokou veřejnost.


Sdílet s přáteli na facebooku

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT