Dobrovolnici

Litvínov žádá o dotaci na prevenci kriminality

03.02.2011 13:07:12 | Autor: Edvard D. Beneš | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: LITVÍNOV

Litvínov žádá o dotaci na prevenci kriminality

Město Litvínov žádá o dotaci na Městský program prevence kriminality pro rok 2011, a to na základě Strategie prevence kriminality na léta 2008 - 2011, schválené usnesením vlády ČR z roku 2007. Informovala o tom Lucie Krupková, manažerka prevence kriminality města Litvínova.

Program na rok 2011 připravil odbor životního prostředí a regionálního rozvoje ve spolupráci s městskou policií a odborem sociálních věcí. Je zaměřen na snižování kriminality, eliminaci sociálně nežádoucích jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika pro pachatele, informování občanů o legálních možnostech ochrany před trestnou činností apod. Obsahuje pět projektů.

Náklady na ně činí 346 548 korun. Město může podle zásad žádat o celkovou dotaci ve výši 90 procent, což je tomto případě částka 311 893 korun. Zbylých 10 procent, což představuje investici ve výši 34 655 korun, musí krýt ze svého rozpočtu. Jedná se o následující projekty:

Terénní sociální pracovník
V ubytovnách města (UNO, Bílý sloup) působí od roku 2010 vždy jeden sociální pracovník, který zde zajišťuje výkon sekundární sociální prevence. Zaměřuje se na dospělé i děti, poskytuje komplexní pomoc, podporu a kontrolu. Práce TSP se osvědčila ve všech vyloučených lokalitách města. V tomto případě město žádá dotaci od Ministerstva vnitra ČR na úhradu mezd dvou terénních pracovník ve výši 151 200 korun. Podíl města je 16 800 korun.

Jednorázové akce pro rodiny s dětmi z ubytoven města a lokality Janov
Jednorázové akce navazují na intenzivní práci s celou rodinou a prohlubují získanou důvěru k terénnímu pracovníkovi. Jsou pořádány ve spolupráci s oddělením sociálně právní ochrany a městskou policií. Vhodně doplňují celkové působení terénního pracovníka v ubytovně. Akce se budou konat v průběhu celého roku 2011. Děti se zúčastní setkání společně s rodiči. Jsou to například Vítání jara, Dětský den, Těšíme se na prázdniny, Drakiáda, Mikuláš nebo Vánoční posezení. Dalších deset akcí bude probíhat o letních prázdninách, v rámci příměstského tábora, formou tematicky zaměřených výletů. Dotace činí 85 500 korun, podíl města 9 500 korun.

Krok za krokem se seniory
Projekt proškolí seniory v oblasti prevence kriminality v rámci několika dvouhodinových bloků na téma první pomoc, práce strážníka, práce Policie ČR, zabezpečení obydlí, ochrana osoby. Přednášky zajistí pracovnice městské policie ve spolupráci s Policií ČR. Budou navazovat na ty pravidelné, které v klubech seniorů probíhaly během posledních pěti let. Dotace 13 500 korun, podíl města 1 500 korun.

Víkendový pobyt pro děti z ubytoven a lokality Janov
Intenzivní práce s rodinou a dětmi z ubytoven obohacená jednorázovými akcemi bude završena v měsíci září či říjnu víkendovým pobytem. Ten slouží jako vhodná doplňující aktivita komplexní práci s rodinou. Důraz je kladen na zdravý životní styl, sport, relaxaci, vzdělávání, mezilidské vztahy, rozvoj sociálních kompetencí, komunikace. Víkendové pobyty mají snížit delikventní chování dětí a eliminovat od sociálně nežádoucích jevů v cílové skupině. Dotace 38 300 Kč, podíl města 4 300 korun.

Vzdělávání terénních pracovníků ubytoven a preventisty městské policie
Pracovníci ubytoven a preventista MěP se v průběhu roku 2011 z důvodu zvyšování kvalifikačních vědomostí zúčastní nejen školení se zaměřením na problematiku finanční gramotnosti, bezdomovectví, prevence ztráty bydlení, individuální sociální práce, ale i setkávání všech terénních pracovníků z různých organizací působících ve spádové oblasti obce s rozšířenou působností. K jejich vzdělávání neodmyslitelně patří též zakoupení odborných publikací z oblasti prevence kriminality, sociálně patologických jevů, apod. Dotace 23 400 Kč, podíl města 2 600 korun.

V období 2009 - 2010 získalo město Litvínov na prevenci kriminality prostředky z dotačních programů v celkovém objemu 1,5 milionu korun.


Sdílet s přáteli na facebooku

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT