NJ Dobrovolnici

Komořanská teplárna United Energy spoluspaluje biomasu

11.02.2011 08:40:56 | Autor: Edvard D. Beneš | Rubrika: ZPRÁVY | Obce: MOST

Komořanská teplárna United Energy spoluspaluje biomasu

Koncem minulého roku bylo ve fluidních kotlích komořanské teplárny úspěšně zahájeno spoluspalování biomasy ve formě štěpky (kategorizovaná jako S2) a pelet (kategorizovaná jako S1) spolu s hnědým uhlím. Portál Naše Mostecko o tom informovala Miloslava Kučerová, mluvčí společnosti United Energy.

„Část primární energie získávané doposud pouze z fosilního paliva tak nově nahrazuje biomasa, obnovitelný zdroj šetrný k životnímu prostředí," prozradila Kučerová..

V červnu 2010 proběhly spalovací zkoušky, které měly prověřit vhodnost zvolené biomasy a maximální podíl, který je možný k uhlí přidávat, prokázat možnosti vlastního technologického procesu a ověřit dopravitelnost biomasy do ohniště kotle. Po úspěšné realizaci zkoušek bylo zažádáno o rozšíření integrovaného povolení tak, aby bylo možné biomasu spolu s uhlím oficiálně spalovat a byly zahájeny dílčí přípravy na trvalý provoz. Do konce roku 2010 bylo v kotlích spolu s hnědým uhlím spáleno zhruba 4 000 tun biomasy.

Na základě provedených zkoušek a provozních výsledků chce United Energy spoluspalovat biomasu kategorie S1 a S2 i v roce 2011.

„V současné době probíhá oslovování a jednání s potenciálními dodavateli biomasy s cílem uzavřít dlouhodobé kontrakty na dodávku biomasy do stanoveného objemu," informovala dále Kučerová s tím, že dosud společnost United Energy uzavřela dlouhodobé smlouvy se třemi dodavateli, jejichž nabídky odpovídaly kvalitativním i cenovým požadavkům teplárenské společnosti.

Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla.. Provozuje elektrárnu s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. Zásobuje teplem 35 tisíc domácností v Mostě a Litvínově a řadu nebytových prostor, průmyslových podniků, zdravotnická zařízení, školy a další. Společnost má téměř 330 zaměstnanců. United Energy je součástí Energetického a průmyslového holdingu.


Sdílet s přáteli na facebooku

 

 

Další aktualita v pořadí ARCHIV AKTUALIT